Tirsdag d. 23.5.2017 var indbudt til borgermøde omkring opstart af ny købmand.

Læs notaterne fra mødet her:

Ideen – kort fortalt

Pernille Derosche lagde for med at byde velkommen til de mange mange fremmødte mindst 125 borgere var mødt frem.
Pernille fortæller om sig selv, at hun er født og opvokset i byen og uddannet i butik.

Ulrik Knudsen har købt købmandsbutikken og stiller den til rådighed for opstart af en ny butik.

Pernille har lavet grundig analyse af mulighederne for at starte op.

En opstart uden gæld

Forudsætningen for at kunne starte projektet er at kunne starte butikken op uden start-gæld. Det skal indskudsbeviser danne grobund for. Ulrik lokalet gratis til rådighed første år og vil sørge for renovering og indretning af en ny og opdateret butik.

Dagrofas specialisering i at støtte nye små butikker har givet en ekspertise og en rigtig god samarbejdspartner i processen. Pernille har hentet meget stor opbakning derfra. Butikken bliver en Letkøb, med få allerede fastlagte sortimenter, og derfor stor mulighed for at kunne matche borgernes ønsker.

Der tænkes fra start i et tiltag, hvor varer kan bestilles pr. mail, pakkes og stilles klar til afhentning.

Derudover er der tanker om nye og spændende tiltag i butikken – som f.eks. vinsmagning, madkurser mv.

Der skal sælges 600 indskudsbeviser til 1500 kr. stykket. Det vil danne grundkapital til varelager og opstartskapital.

Købmandsbutikkens betydning for hussalget

Ejendomsmægler Kristian fra Real mæglerne Vejgaard var indbudt til at fortælle om en købmands betydning for huspriser og salg i en by som Langholt. Han fortæller:

Generelt ses vigtighed af, at der er skole og købmand i en by.
Historisk set lukker først købmanden og derefter skolen i de byer der rammes hårdest.
Det giver kæmpe udfordringer ift. huspriser.
Der er heldigvis igen opsving i de mindre byer. Det betyder der generelt set igen kan lånes penge fra realkreditinstitutterne og det skaber muligheder for de mindre byer.

Ift. prisen på et hus vil der sandsynligvis ikke kunne ses en direkte prisstigning på et hus, men det vil forventeligt kunne ses på liggetiden (og dermed måske også på prisen der typisk falder ved lang liggetid).

Det viser sig nogle steder på huspriser – nogle mæglere melder om betydning på prisen på 15% i negativ retning når en købmand lukker.
Samtidig viser en købmand i byen sig på tiltrækningskraften af nye tilflyttere.

Fællesskabet er afgørende

Mogens Rytter Sørensen fra Dagrofa er indbudt til at fortælle om erfaringer fra lign. projekter. Han fortæller at rigtig mange mindre samfund har fundet vigtigheden i en lokal købmandsbutik, og fortsætter med et meget tydeligt budskab: Hjælp Pernille i projektet. Erfaringerne viser, at det er fællesskabet omkring butikken og det tætte samarbejde mellem butik og borger der er afgørende.

28 kr. om dagen pr. indbygger

Langholt har 977 indbyggere der i gennemsnit indkøber for 24,5 mio. kr årligt. Hvis bare halvdelen ligges i lokalkøb vil købmanden kunne køre fornuftigt rundt og give grundlag for udvikling og investering i butikken. Det betyder 28 kr. om dagen pr. indbygger.
Det kræver, at butikken bliver primær indkøbssted for rigtig mange.
Der er altid skepsis ift. om en købmand kan løbe rundt – der er eksperter der siger det ikke kan lade sig gøre. Der er erfaringer fra en lang række byer, der siger det modsatte.
Det afgørende er borgernes støtte til butikken.

Har vi det ikke, skaffer vi det

Dagrofa har 30.000 varemærker. Det giver stort grundlag for at skaffe det der efterspørges. Varer kan ikke købes enkeltvis, men gå endelig i dialog med Pernille, der løbende vil vurdere grundlag for indkøb.
Der gives kæmpe opfordring til at støtte projektet, sige til Pernille hvad der er brug for. Giv hende løbende feedback ift. sortiment fremfor bare at opgive og købe andre steder.
Der er ingen krav fra Dagrofa ift. udbud på hylderne og priserne fastsættes af Pernille.
Eneste krav er varerne i tilbudsavisen der udkommer hver 14. dag.
Der er mulighed for lokale forhandlere uden om Dagrofa. Derudover udlevering af pakker, medicin mv. Det er aftaler, der laves med forskellige firmaer.