Torsdag d. 11. januar var der inviteret til informationsmøde i cafeteriet i Langholthallen.

På dagsordenen var status på projektet omkring etablering af en ny købmandsbutik i byen.

Pernille Derosche indledte mødet med at byde de 40 fremmødte borgere velkommen. Herefter fortalte hun om processen siden det sidste møde. Der er på nuværende tidspunkt blevet solgt 250 indskudsbeviser. Pernille og de borgere, som har hjulpet hende med at sælge indskudsbeviser, har været hele byen rundt. Det har været svært at træffe folk hjemme, hvilket har været medvirkende til, at det har taget længere tid end først antaget. På trods af dette har det været en yderst positiv proces.

Folk har overvejende været meget positive omkring Pernilles planer om etablering af en ny købmand, ligesom langt de fleste har ytret sig positivt i forhold til at ville handle i butikken.

Efter at have skitseret processen frem til i dag, gjorde Pernille status. På nuværende tidspunkt mangler der kun at blive solgt 83 indskudsbeviser.

Det betyder det samlede antal indskudsbeviser der skal sælges er nedjusteret fra 600 – 333 stk. Det kan lade sig gøre fordi Ulrik Knudsen har ændret vilkårene for udlån af lokale. Der bliver nu givet en periode på 1,5 år uden husleje + at huslejen herefter er inkl. Inventar.

Pernille arbejder mod at butikken åbner omkring august 2018. På dette tidspunkt er det omfattende kloakarbejde med separatkloakering på Horsensvej afsluttet og skolebørnenes sommerferie ved at være slut.

Den sidste del af borgermødet gik med diverse input og spørgsmål fra de fremmødte borgere. Det blev italesat, at det er vigtigt med information omkring det videre forløb. Det vil Pernille bestræbe sig på via Langholt.org og opslag ved købmanden og hallen (og FB).
Derudover har en borger meldt sig til at hjælpe med at få oprettet en hjemmeside for købmanden.

Der blev stillet konkret forslag om at alle der har købt indskudsbevis giver 300kr. ekstra. Det giver det en god del af det restbeløb der mangler op til de 500.000kr.
Dette forslag var der fuld opbakning til blandt de ca. 40 fremmødte og vil blive arbejdet vider med. I første omgang som forespørgsel ud til alle indskudskøbere, om de vil kunne tilkendegive at give et ekstra beløb på 300 kr.
Derudover er der kontakt til flere virksomheder som er positive overfor at købe indskudsbeviser.